دختر دونده ایران رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست
دختر دونده ایران رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست

دختر دونده ایران رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست در جریان برگزاری رقابت‌های بین‌المللی دوومیدانی ارزروم ترکیه، حمیده اسماعیل‌نژاد در ماده دوی ۱۰۰ متر، رکورد ملی ایران را شکست و قهرمان شد. او در این مسابقه زمان ۱۱.۴۳ ثانیه را ثبت کرد. رکورد ملی این ماده پیش از این با ۱۱.۴۴ ثانیه در اختیار فرزانه […]

دختر دونده ایران رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست

در جریان برگزاری رقابت‌های بین‌المللی دوومیدانی ارزروم ترکیه، حمیده اسماعیل‌نژاد در ماده دوی ۱۰۰ متر، رکورد ملی ایران را شکست و قهرمان شد.

او در این مسابقه زمان ۱۱.۴۳ ثانیه را ثبت کرد. رکورد ملی این ماده پیش از این با ۱۱.۴۴ ثانیه در اختیار فرزانه فصیحی بود.