دختر فوق سنگین ایران به رقابت های قهرمانی آسیا رسید
دختر فوق سنگین ایران به رقابت های قهرمانی آسیا رسید

دختر فوق سنگین ایران به رقابت های قهرمانی آسیا رسید 🔹مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا از ۱۴ مهر در بحرین آغاز می شود. تیم زنان ایران با هفت وزنه بردار در این مسابقات شرکت می کند. پیش از این در مورد اعزام فاطمه یوسفی دختر فوق سنگین ایران ابهام وجود داشت چراکه او مصدوم شده […]

دختر فوق سنگین ایران به رقابت های قهرمانی آسیا رسید

🔹مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا از ۱۴ مهر در بحرین آغاز می شود. تیم زنان ایران با هفت وزنه بردار در این مسابقات شرکت می کند. پیش از این در مورد اعزام فاطمه یوسفی دختر فوق سنگین ایران ابهام وجود داشت چراکه او مصدوم شده بود و مشخص نبود تا زمان اعزام وضعیت او بهبود پیدا می کند یا خیر.

🔹مصدومیت یوسفی بهتر شده است و در رکورد گیری که روز گذشته در اردوی تیم ملی زنان انجام شد، ۹۰ یک ضرب  و ۱۲۰ دوضرب را زد. او به علت مصدومیتی که پشت سر گذاشته است، با رکوردهای اصلی خود کمی فاصله دارد اما با این حال می تواند در مسابقه وزنه بزند، بنابراین به قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.