درآمد قطر در جام‌جهانی مشخص شد
درآمد قطر در جام‌جهانی مشخص شد

🔻درآمد قطر در جام‌جهانی مشخص شد دبیر کمیته سازماندهی و میراث جام‌ جهانی:قطر از برگزاری این مسابقات در حدود ۹ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. 🔹️هزینه زیرساخت‌ها و آماده‌سازی میزبانی این مسابقات نیز به ۸ میلیارد دلار رسیده است. 🔹️این رقم نزدیک به هزینه‌های آماده‌سازی جام جهانی قبلی در روسیه است.

🔻درآمد قطر در جام‌جهانی مشخص شد

دبیر کمیته سازماندهی و میراث جام‌ جهانی:قطر از برگزاری این مسابقات در حدود ۹ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.

🔹️هزینه زیرساخت‌ها و آماده‌سازی میزبانی این مسابقات نیز به ۸ میلیارد دلار رسیده است.

🔹️این رقم نزدیک به هزینه‌های آماده‌سازی جام جهانی قبلی در روسیه است.