درخواست اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از رئیس قوه قضائیه برای محاکمه تاج
درخواست اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از رئیس قوه قضائیه برای محاکمه تاج

🔹️درخواست اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از رئیس قوه قضائیه برای محاکمه تاج دانشجویان خطاب به رئیس عدلیه: تاج با سوء مدیریت خود سبب بد نامی فوتبال ایران در سطح بین الملل شده و در داخل کشور نیز موجب سرخوردگی هواداران این ورزش شده است. 🔹️ [تاج] نه تنها به پای میز محاکمه کشیده نمی‌شود، […]

🔹️درخواست اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از رئیس قوه قضائیه برای محاکمه تاج

دانشجویان خطاب به رئیس عدلیه: تاج با سوء مدیریت خود سبب بد نامی فوتبال ایران در سطح بین الملل شده و در داخل کشور نیز موجب سرخوردگی هواداران این ورزش شده است.

🔹️ [تاج] نه تنها به پای میز محاکمه کشیده نمی‌شود، بلکه دوباره طی فرایندی مبهم، در صدر مدیریت فوتبال کشور قرار می‌گیرد.

🔹️این اتفاق نمونه بارز بی توجهی به افکار عمومی در امر تحقق عدالت و مبارزه با فساد و شایسته‌سالاری است.