درخواست اوکراین از اتحادیه اروپا برای تحریم های بیشتر علیه ایران
درخواست اوکراین از اتحادیه اروپا برای تحریم های بیشتر علیه ایران

🔻درخواست اوکراین از اتحادیه اروپا برای تحریم های بیشتر علیه ایران 🔹«دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین با ادعای استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در نبرد علیه کی‌یف، خواستار تحریم ایران شد.

🔻درخواست اوکراین از اتحادیه اروپا برای تحریم های بیشتر علیه ایران

🔹«دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین با ادعای استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در نبرد علیه کی‌یف، خواستار تحریم ایران شد.