درخواست خانه سینما از قوه قضائیه برای آزادی هر چه سریعتر جعفر پناهی
درخواست خانه سینما از قوه قضائیه برای آزادی هر چه سریعتر جعفر پناهی

درخواست خانه سینما از قوه قضائیه برای آزادی هر چه سریعتر جعفر پناهی 🔹هیات مدیره خانه سینما در متنی خطاب به مسئولان و مراجع قضایی آورده است “با عنایت بر مستندات قانونی کافی که برای آزادی جعفر پناهی (کارگردان سینما) فراهم شده است و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری‌اش، هرچه سریعتر امکان […]

درخواست خانه سینما از قوه قضائیه برای آزادی هر چه سریعتر جعفر پناهی

🔹هیات مدیره خانه سینما در متنی خطاب به مسئولان و مراجع قضایی آورده است “با عنایت بر مستندات قانونی کافی که برای آزادی جعفر پناهی (کارگردان سینما) فراهم شده است و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری‌اش، هرچه سریعتر امکان آزادی او فراهم شود.