درخواست خانواده محمدمهدی کرمی از اژه‌ای برای توقف اعدام فرزندشان
درخواست خانواده محمدمهدی کرمی از اژه‌ای برای توقف اعدام فرزندشان

درخواست خانواده محمدمهدی کرمی از اژه‌ای برای توقف اعدام فرزندشان 🔹پدر و مادر محمدمهدی کرمی با انتشار ویدئویی از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، درخواست کردند از رأفت اسلامی بهره‌مند شده و در حکم‌ اعدام محمد مهدی تجدید نظر شود.

درخواست خانواده محمدمهدی کرمی از اژه‌ای برای توقف اعدام فرزندشان

🔹پدر و مادر محمدمهدی کرمی با انتشار ویدئویی از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، درخواست کردند از رأفت اسلامی بهره‌مند شده و در حکم‌ اعدام محمد مهدی تجدید نظر شود.