درخواست میرتاج الدینی از «چهره‌های مشهور» برای «ریختن آب بر آتش» رخدادهای اخیر
درخواست میرتاج الدینی از «چهره‌های مشهور» برای «ریختن آب بر آتش» رخدادهای اخیر

درخواست میرتاج الدینی از «چهره‌های مشهور» برای «ریختن آب بر آتش» رخدادهای اخیر / بازداشت شدگان اعتراف کرده اند از ۶، ۵ سال قبل برنامه ریزی کرده بودند 🔹نماینده تبریز در مجلس، پایه اصلی حوادث اخیر را خبرهای دروغ دانست و خطاب به چهره های مشهور گفت: الان زمان آزمون شماست که آب بر آتش […]

درخواست میرتاج الدینی از «چهره‌های مشهور» برای «ریختن آب بر آتش» رخدادهای اخیر / بازداشت شدگان اعتراف کرده اند از ۶، ۵ سال قبل برنامه ریزی کرده بودند

🔹نماینده تبریز در مجلس، پایه اصلی حوادث اخیر را خبرهای دروغ دانست و خطاب به چهره های مشهور گفت: الان زمان آزمون شماست که آب بر آتش بریزید و نگذارید این مسائل گسترده شود.

🔹میرتاج الدینی در خصوص اعترافات لیدرهای اغتشاشات اخیر نیز گفت: خبرهای تکان دهنده ای از اعترافات بازداشت شدگان وجود دارد که برخی اعتراف کرده اند از ۶، ۵ سال قبل برنامه ریزی کرده بودند، اردو رفته و راه های تخریب را آموزش دیده اند که اینها برنامه ضدیت با نظام است و پشتیبان آنها آمریکا، صهیونیست ها و دولت های مرتجع منطقه هستند.