درخواست وکلای پرونده فوت مهسا امینی از دستگاه قضایی
درخواست وکلای پرونده فوت مهسا امینی از دستگاه قضایی

🔻درخواست وکلای پرونده فوت مهسا امینی از دستگاه قضایی 🔹با توجه به نظر پزشکان متخصص و روند درمان منظم بیماری غدد مهسا، به‌طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد. 🔹بر درخواست‌های قبلی خود مبنی بر مطالعه اصل پرونده و […]

🔻درخواست وکلای پرونده فوت مهسا امینی از دستگاه قضایی

🔹با توجه به نظر پزشکان متخصص و روند درمان منظم بیماری غدد مهسا، به‌طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد.

🔹بر درخواست‌های قبلی خود مبنی بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر شدند، پافشاری می‌کنیم.

🔹دعوت از پزشکان برجسته‌ای که خانواده مهسا معرفی کرده، نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است.