در آینده شاهد ظهور «باخترمیانه» به جای «خاورمیانه» خواهیم بود
در آینده شاهد ظهور «باخترمیانه» به جای «خاورمیانه» خواهیم بود

در آینده شاهد ظهور «باخترمیانه» به جای «خاورمیانه» خواهیم بود/ احتمالا چالش «برنامه هسته‌ای ایران» حتی با احیای برجام برطرف نشود دیاکو حسینی، پژوهشگر مسائل استراتژیک:احتمالا چالش برنامه هسته ای ایران حتی با احیای برجام برطرف نشود زیرا  برجام عمر محدودی دارد و همه محدودیت ها تا پایان ۲۰۳۰ برچیده خواهند شد اما سوابق نشان […]

در آینده شاهد ظهور «باخترمیانه» به جای «خاورمیانه» خواهیم بود/ احتمالا چالش «برنامه هسته‌ای ایران» حتی با احیای برجام برطرف نشود

دیاکو حسینی، پژوهشگر مسائل استراتژیک:احتمالا چالش برنامه هسته ای ایران حتی با احیای برجام برطرف نشود زیرا  برجام عمر محدودی دارد و همه محدودیت ها تا پایان ۲۰۳۰ برچیده خواهند شد اما سوابق نشان می‌دهد که تا وقتی بی اعتمادی متقابل ایران و غرب ادامه داشته باشد، دولت های غربی همچنان از ماهیت برنامه های هسته ای و احتمال انحراف به سمت برنامه تسلیحاتی نگران خواهند بود.

🔹بی‌میلی و ناتوانی آمریکا برای مداخله در منطقه خاورمیانه مهمترین چالش های امنیتی برای این منطقه است، این مصیبت بزرگی است که ما حتی درباره صورت مسائل و مشکلات واقعی که در آینده نزدیک با آنها دست به گریبان خواهیم بود، اتفاق نظر نداریم.

🔹 کمبود منابع آب به چالش های جانبی مثل، منازعات آبی، بیکاری، مهاجرت، خشونت و افراطی گری در مقیاس‌های بزرگ دامن می‌زند، در آینده شاهد ظهور «باخترمیانه» به جای «خاورمیانه» خواهیم بود.