در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر؛اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز به تصویب رسید
در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر؛اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز به تصویب رسید

در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر؛اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز به تصویب رسید اعضای شورای اسلامی شهر در نود و هفتمین جلسه علنی شورا که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، بررسی نامه فرمانداری در خصوص اصلاح بندهایی از اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز را در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندند. […]

در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر؛اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز به تصویب رسید

اعضای شورای اسلامی شهر در نود و هفتمین جلسه علنی شورا که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، بررسی نامه فرمانداری در خصوص اصلاح بندهایی از اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز را در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار عصر امروز در جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز اظهار کرد: استعدادیابی در حوزه ورزش باید در قالب تشکیل تیم باشد ولی تیمداری حرفه‌ای انجام نخواهد گرفت. 

وی افزود: فرصت بروز استعدادهای ورزشی شهر تنها در قالب تشکیل تیم میسر می‌شود، ولی نگاه شهرداری تبریز تیمداری حرفه‌ای نیست. 

کلیات اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز و ایرادت فرمانداری در بندهایی از این اساسنامه مورد بررسی و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفته و مجددا به فرمانداری ارسال شد.