در خواست توضیحات «فوری و اساسی» ایران در مورد ذرات اورانیوم در پیش‌نویس قطعنامه
در خواست توضیحات «فوری و اساسی» ایران در مورد ذرات اورانیوم در پیش‌نویس قطعنامه

🔻خبرگزاری رویترز مدعی شد: در خواست توضیحات «فوری و اساسی» ایران در مورد ذرات اورانیوم در پیش‌نویس قطعنامه 🔹خبرگزاری رویترز اعلام کرد که متنی را دریافت کرده است مبنی بر اینکه تروئیکای اروپایی، آمریکا و آژانس پیش نویس قطعنامه ای را برای نشست شورای حکام این نهاد آماده کرده اند. متن مذکور پیرامون توضیحات «فوری […]

🔻خبرگزاری رویترز مدعی شد: در خواست توضیحات «فوری و اساسی» ایران در مورد ذرات اورانیوم در پیش‌نویس قطعنامه

🔹خبرگزاری رویترز اعلام کرد که متنی را دریافت کرده است مبنی بر اینکه تروئیکای اروپایی، آمریکا و آژانس پیش نویس قطعنامه ای را برای نشست شورای حکام این نهاد آماده کرده اند. متن مذکور پیرامون توضیحات «فوری و اساسی» ایران در مورد ذرات اورانیوم یافت شده ادعایی در تاسیسات هسته ای این کشور است.