در نشست مدير منطقه ۸ با نماينده مجلس مطرح شد؛ امنيت و سلامت ساكنين جوار خطوط لوله گاز اولويت اصلي ماست
در نشست مدير منطقه ۸ با نماينده مجلس مطرح شد؛ امنيت و سلامت ساكنين جوار خطوط لوله گاز اولويت اصلي ماست

در نشست مدير منطقه ۸ با نماينده مجلس مطرح شد؛امنيت و سلامت ساكنين جوار خطوط لوله گاز اولويت اصلي ماستبه گزارش تایسیز نیوز ،در نشست مديرمنطقه ۸ عمليات انتقال گاز با نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو، مسائل حريم خطوط انتقال گاز واحدهاي صنعتي و غير صنعتي محدوده كجاآباد تبريز مورد بررسي قرار گرفت. به […]

در نشست مدير منطقه ۸ با نماينده مجلس مطرح شد؛
امنيت و سلامت ساكنين جوار خطوط لوله گاز اولويت اصلي ماست
به گزارش تایسیز نیوز ،در نشست مديرمنطقه ۸ عمليات انتقال گاز با نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو، مسائل حريم خطوط انتقال گاز واحدهاي صنعتي و غير صنعتي محدوده كجاآباد تبريز مورد بررسي قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومي منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه ۸ در ديدار با دكتر متفكر آزاد، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو، از خطوط انتقال گاز بعنوان سرمايه ملي و شاهرگهاي حياتي انرژي ياد كرد و گفت: جلوگيري از تجاوز به حريم خطوط لوله، موجب پايداري در انتقال اين انرژي پاك بوده و امنيت و آسايش ساكنين جوار خطوط انتقال گاز را تضمين مي نمايد.
مدير منطقه ۸ ضمن تشريح مقررات مربوط به حريم ايمني خطوط لوله گاز، افزود: تعامل و همكاري سازمانها، نهادها و شركتهاي حقيقي و حقوقي در استعلام از منطقه قبل از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و عمليات اجرايي در حريم ايمني خطوط انتقال گاز مي تواند از هدر رفت سرمايه و زمان و بروز تبعات نامطلوب آتي جلوگيري نمايد.
خدائي تاكيد نمود: در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، كاهش مشكلات ساكنين همجوار با خطوط انتقال گاز اعم از صنعتي و غير صنعتي و همچنين حمايت از توليد كنندگان، چندين مورد تعويض كلاس خطوط لوله انتقال گاز با اخذ مجوز از مبادي ذيربط جهت تامين ايمني ساكنين در برنامه عملياتي منطقه ۸ عمليات انتقال گاز قرار دارد.
روح الله متفكرآزاد، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو و عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه تقسيم كار بين نمايندگان و مسئولين را نشان از همدلي و اتحاد دانست و افزود: گاز جايگاه خاصي در سبد انرژي كشور دارد و بدون شك اين نعمت الهي با توجه به فرآورده هاي مختلفي كه از آن حاصل مي گردد و كاربردهاي متنوع و فراواني كه دارد امروزه به عنوان محور توسعه در نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار گرفته است.
متفكرآزاد ضمن اشاره به تلاشهاي همه مسئولين در جهت كاهش مشكلات مردم و تشكر از همت و فداكاري هاي كاركنان شركت انتقال گاز و علي الخصوص منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، بركاهش مشكلات واحدهاي صنعتي و حمايت از توليد در مجاورت خطوط انتقال گاز را مورد تاكيد قرار داد.