در ۷ سال گذشته ۲۷ درصد به آمار جمعیت دچار سوء‌تغذیه کشور اضافه شده است
در ۷ سال گذشته ۲۷ درصد به آمار جمعیت دچار سوء‌تغذیه کشور اضافه شده است

در ۷ سال گذشته ۲۷ درصد به آمار جمعیت دچار سوء‌تغذیه کشور اضافه شده است 🔹تیرماه گذشته بود که مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار از سوء تغذیه ۵۷ درصد از جمعیت ایران خبر داد. همچنین پژوهش دیگری از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که ۴۷ درصد از زنان بالای ۵۰ سال در ایران به […]

در ۷ سال گذشته ۲۷ درصد به آمار جمعیت دچار سوء‌تغذیه کشور اضافه شده است

🔹تیرماه گذشته بود که مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار از سوء تغذیه ۵۷ درصد از جمعیت ایران خبر داد. همچنین پژوهش دیگری از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که ۴۷ درصد از زنان بالای ۵۰ سال در ایران به دلیل عدم مصرف کلسیم مورد نیاز، دچار پوکی استخوان هستند.

هادی موسوی نیک تصریح کرد که «۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند.» وی توضیح داد که ۵۷ درصد از جمعیت کشور ۲۱۰۰ کالری در روز را دریافت نمی‌کنند. بنا بر اعلام بانک جهانی ۲۱۰۰ کیلو کالری استاندارد حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای یک انسان است.