دستمزد کارگران دوباره ۵۷ درصد بالا می‌رود؟
دستمزد کارگران دوباره ۵۷ درصد بالا می‌رود؟

دستمزد کارگران دوباره ۵۷ درصد بالا می‌رود؟ آهنی‌ها: چه بخواهیم و چه نخواهیم، افزایش دستمزد اثر تورمی دارد اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، گفت: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم […]

دستمزد کارگران دوباره ۵۷ درصد بالا می‌رود؟

آهنی‌ها: چه بخواهیم و چه نخواهیم، افزایش دستمزد اثر تورمی دارد

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، گفت:

ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم.

در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.