دستورات ويژه رئيس‌جمهور عملياتي شود/ مغفول ماندن بهره وري در استان
دستورات ويژه رئيس‌جمهور عملياتي شود/ مغفول ماندن بهره وري در استان

دستورات ويژه رئيس‌جمهور عملياتي شود/ مغفول ماندن بهره وري در استان استاندار آذربايجان شرقي گفت: دستورات ويژه رئيس جمهور در سفر به استان بايد عملياتي و مباحث مربوط به مولدسازي و فروش اموال تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت روشن و شفاف دنبال شود. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان […]

دستورات ويژه رئيس‌جمهور عملياتي شود/ مغفول ماندن بهره وري در استان

استاندار آذربايجان شرقي گفت: دستورات ويژه رئيس جمهور در سفر به استان بايد عملياتي و مباحث مربوط به مولدسازي و فروش اموال تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت روشن و شفاف دنبال شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، عابدين خرم ظهر امروز با حضور در سازمان به پيگيري وضعيت بودجه و اعتبارات استان پرداخت و اظهار كرد: بايد به حوزه برنامه ريزي ورود دقيق تري يابيم تا منابع و مصارف استان سامان يابد.

وي افزود: بالاخره بعد از كش و قوس هاي بين مجلس و دولت لايحه بودجه با تاخير زماني ابلاغ شد؛ در مورد اعتبارات سفر رئيس جمهور نيز تخصيص برخي منابع به صورت اوراق و بخشي نيز به صورت نقدي مصوب شده كه بايد پيگيري هاي لازم در اين ارتباط نيز صورت گيرد.

خرم تاكيد كرد: برخي از دستگاه ها نسبت به دريافت اعتبارات سفر رياست جمهوري توفيق مورد انتظار را نداشته اند كه بايد مشخص شود مشكل كار كجا بوده تا رفع شود و آهنگ و روند فعاليت هاي استان متناسب و متوازن باشد.

استاندار آذربايجان شرقي اذعان داشت: اعتبارات سفر رياست جمهوري از چهار محل «تعهدات سازمان برنامه و بودجه»، «تعهدات استاني»، «ماده ۵۶ و تسهيلات بانكي» و «نهادهاي حمايتي و نفت» تخصيص مي يابد كه در اين چهار حوزه بايد گزارشات روشن و شفاف داشته باشيم.

وي در عين حال خاطرنشان ساخت: دستورات ويژه رئيس جمهور در سفر به استان بايد عملياتي و مباحث مربوط به مولدسازي و فروش اموال تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت روشن و شفاف دنبال شود.

اين مسوول در بخش ديگري از صحبت هاي خود متذكر شد: مهمترين برنامه دولت در سال ۱۴۰۱ پرداختن به مسئله بهره وري است كه به نظر مي رسد اين موضوع در استان ما مغفول مانده است!

استاندار آذربايجان شرقي اذعان داشت: بهره وري در همه امور مربوط به مديريت، گردش نيروي انساني، توليد و صادرات تاثير دارد و بايد به جد مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه در استان وضعيت مطلوبي ندارد.خرم تاكيد كرد: بايد توقف گاه‌هايي كه بهره وري استان را دچار چالش مي كند، شناسايي و رفع كنيم و برنامه هاي مشخص با بازه زماني تعريف شده براي بهينه كردن بهره وري داشته باشيم.

در اين جلسه مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي به ارائه گزارشات مربوط به وضعيت اعتبارات، بودجه و بهره وري استان پرداختند.