دستوردادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه
دستوردادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه

دستوردادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه اختلافات خانوادگی مانع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران شد 🔹بدنبال شکایت یکی از فرزندان هوشنگ ابتهاج به دستگاه قضایی کشور آلمان دادستانی آلمان از انتقال پیکر وی به ایران ممانعت کرده و همه چیز را به آینده موکول کرده است./خبرآنلاین

دستوردادستان آلمان برای تحقیقات قضایی در مورد مرگ سایه اختلافات خانوادگی مانع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران شد

🔹بدنبال شکایت یکی از فرزندان هوشنگ ابتهاج به دستگاه قضایی کشور آلمان دادستانی آلمان از انتقال پیکر وی به ایران ممانعت کرده و همه چیز را به آینده موکول کرده است./خبرآنلاین