دستور الکاظمی برای تقویت نیروها در استان دیاله هم مرز با ایران
دستور الکاظمی برای تقویت نیروها در استان دیاله هم مرز با ایران

⭕️ دستور الکاظمی برای تقویت نیروها در استان دیاله هم مرز با ایران 🔹 ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق از دستور نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای نظامی این کشور برای تقویت نیروهای مسلح در استان دیاله در مجاورت مرز با ایران برای مقابله با عناصر تروریست و مسلح خبر داد 🔹مناطق المقدادیه و ابی […]

⭕️ دستور الکاظمی برای تقویت نیروها در استان دیاله هم مرز با ایران

🔹 ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق از دستور نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای نظامی این کشور برای تقویت نیروهای مسلح در استان دیاله در مجاورت مرز با ایران برای مقابله با عناصر تروریست و مسلح خبر داد

🔹مناطق المقدادیه و ابی صیدا در استان دیاله اخیرا شاهد حملات و حوادث امنیتی علیه یگان های امنیتی یا حمله به غیرنظامیان و برخی شخصیت های محلی و عناصر امنیتی و درگیری های عشایری بوده است.