دستور شهردار منطقه ۶ تبریز به ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان
دستور شهردار منطقه ۶ تبریز به ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان

شهردار منطقه ۶ تبریز بر ضرورت رفع نواقص و ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان تاکید کرد. به گزارش تایسیزنیوز، رضا جانفشان با حضور در گلزار شهدای شنب‌غازان با بیان این مطلب اظهار کرد: گلزار شهداء سمبل فرهنگ ایثار و یادآور رشادت فرزندان این مرز و بوم است که همواره باید توجه‌ ویژه‌ای به بهسازی فضای گلزار […]

شهردار منطقه ۶ تبریز بر ضرورت رفع نواقص و ساماندهی گلزار شهدای شنب‌غازان تاکید کرد.

به گزارش تایسیزنیوز، رضا جانفشان با حضور در گلزار شهدای شنب‌غازان با بیان این مطلب اظهار کرد: گلزار شهداء سمبل فرهنگ ایثار و یادآور رشادت فرزندان این مرز و بوم است که همواره باید توجه‌ ویژه‌ای به بهسازی فضای گلزار شهداء صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهداء نماد استقامت، مردانگی و شجاعت هستند، افزود: هر چه یاد و خاطره شهداء در جامعه طنین انداز شود از کج روی ها مصون خواهیم بود.

شهردار منطقه ۶ تبریز در ادامه با بیان اینکه حفظ و ساماندهی گلزار شهداء یکی از الزامات و اولویت‌های شهرداری است، تصریح کرد: در این راستا، گلزار شهدای شنب‌غازان به عنوان یکی از گلزارهای سطح شهر تبریز باید سریعا ساماندهی و در رفع نواقص این گلزار اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه رضا جانفشان، شهردار منطقه ۶ تبریز به اجرای عملیات سنگ‌فرش، تهیه المان برای شهداء و سایر اقدامات در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص شیوه و روش‌های ساماندهی گلزارهای شهداء تأکید و دستورات لازم را در این خصوص ابلاغ کرد.