دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت خسارت ساختمان‌ها در حادثه زلزله هرمزگان
دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت خسارت ساختمان‌ها در حادثه زلزله هرمزگان

دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت خسارت ساختمان‌ها در حادثه زلزله هرمزگان 🔹️در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری نیمه شب گذشته در شهرستان خمیر هرمزگان، خاندوزی وزیر اقتصاد در دستوری خواهان ارزیابی خسارت وارده و پرداخت آن توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد.

دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت خسارت ساختمان‌ها در حادثه زلزله هرمزگان

🔹️در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری نیمه شب گذشته در شهرستان خمیر هرمزگان، خاندوزی وزیر اقتصاد در دستوری خواهان ارزیابی خسارت وارده و پرداخت آن توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد.