دستگیری اعضای طرح ترور علم الهدی
دستگیری اعضای طرح ترور علم الهدی

دستگیری اعضای طرح ترور علم الهدی 🔹روابط عمومی سپاه امام رضا(ع) از دستگیری یک تیم تروریستی گروه جیش الظلم توسط سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی خبر داد که قصد داشت نماینده ولی فقیه در این استان را به شهادت برسانند.

دستگیری اعضای طرح ترور علم الهدی

🔹روابط عمومی سپاه امام رضا(ع) از دستگیری یک تیم تروریستی گروه جیش الظلم توسط سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی خبر داد که قصد داشت نماینده ولی فقیه در این استان را به شهادت برسانند.