دستیار حقوقی رئیس جمهور:من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم
دستیار حقوقی رئیس جمهور:من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم

دستیار حقوقی رئیس جمهور:من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‎های مدنی: من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم. اصل ۸۵ می‌گوید موارد ضروری. الان حجاب یک مسئله اجتماعی شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند؛ لذا به نظر می‌رسد همان اصل حکمت اقتضا می‌کرد… حکمت […]

دستیار حقوقی رئیس جمهور:من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‎های مدنی: من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم.

اصل ۸۵ می‌گوید موارد ضروری. الان حجاب یک مسئله اجتماعی شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند؛ لذا به نظر می‌رسد همان اصل حکمت اقتضا می‌کرد… حکمت مقنن اینجا باید به این جمع‌بندی می‌رسید که این طرح یا همان لایحه باید در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و مردم در جریان آنچه که اتفاق می‌افتد قرار می‌گرفتند و این قانون اقتدار لازم را در این صورت می‌توانست داشته باشد.

ما الان با یک چیزی به عنوان حجاب روبروییم یعنی الان حجاب شرعی واقعاً مطرح نیست، بلکه ما الان با بحث پوشش مواجهیم یعنی شما هم حتما در خیابان‌ها مشاهده می‌فرمایید که تقریباً به نیمه‌برهنگی می‌رسیم. خب اگر قاعده‌مندی رعایت نشود، هرگز مسئله ما حل نمی‌شود.