دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر است
دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر است

🔻دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر است معاون سیما:دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر است. 🔹۱۵ سریال آماده پخش داریم که به‌تدریج روی آنتن شبکه‌های تلویزیون خواهند رفت. 🔹۲۳ طرح سریال مصوب داریم که تا به امروز برآورد شش سریال انجام شده و قرارداد آن‌ها به امضا رسیده است، برخی هم مراحل پیش‌تولید را سپری […]

🔻دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر است

معاون سیما:دست تلویزیون در حوزه نمایشی پر است.

🔹۱۵ سریال آماده پخش داریم که به‌تدریج روی آنتن شبکه‌های تلویزیون خواهند رفت.

🔹۲۳ طرح سریال مصوب داریم که تا به امروز برآورد شش سریال انجام شده و قرارداد آن‌ها به امضا رسیده است، برخی هم مراحل پیش‌تولید را سپری می‌کنند که ان‌شاءالله به سال ۱۴۰۲ می‌رسند./ایسنا