دست شاگردان جوان شمسایی به جام نرسید
دست شاگردان جوان شمسایی به جام نرسید

جام ملت‌های فوتسال آسیا|دست شاگردان جوان شمسایی به جام نرسید ایران ٢- ژاپن ٣

جام ملت‌های فوتسال آسیا|دست شاگردان جوان شمسایی به جام نرسید

ایران ٢- ژاپن ٣