دست یک گوریل مبتلا به پیسی
دست یک گوریل مبتلا به پیسی

🔹دست یک گوریل مبتلا به پیسی شباهت جالب دست یک گوریل مبتلا به پیسی  به دست انسان پیسی یک اختلال تولید رنگدانه است که در قسمت‌هایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شده‌اند و در نتیجه لکه‌های سفیدپوست در نواحی مختلف بدن ظاهر می‌شوند. مویی هم که در نواحی مبتلا به پیسی رشد می‌کند […]

🔹دست یک گوریل مبتلا به پیسی

شباهت جالب دست یک گوریل مبتلا به پیسی  به دست انسان پیسی یک اختلال تولید رنگدانه است که در قسمت‌هایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شده‌اند و در نتیجه لکه‌های سفیدپوست در نواحی مختلف بدن ظاهر می‌شوند. مویی هم که در نواحی مبتلا به پیسی رشد می‌کند معمولاً سفید می‌شود.