دلجویی از مامور انتظامات وظیفه شناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر توسط نماینده اعزامی سازمان سنجش
دلجویی از مامور انتظامات وظیفه شناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر توسط نماینده اعزامی سازمان سنجش

⭕دلجویی از مامور انتظامات وظیفه شناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر توسط نماینده اعزامی سازمان سنجش 🔰در پی بی حرمتی و برخورد خارج از عرف یکی از مسئولان شهرستان در جریان برگزاری آزمون سراسری ۱۴٠۱ به آقای “علیرضا آقاپور” همکار وظیفه شناس و با انضباط قسمت انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سید حجت حسینی […]

⭕دلجویی از مامور انتظامات وظیفه شناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر توسط نماینده اعزامی سازمان سنجش

🔰در پی بی حرمتی و برخورد خارج از عرف یکی از مسئولان شهرستان در جریان برگزاری آزمون سراسری ۱۴٠۱ به آقای “علیرضا آقاپور” همکار وظیفه شناس و با انضباط قسمت انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سید حجت حسینی نماینده اعزامی سازمان سنجش کشور به محل برگزاری آزمون سراسری منطقه ارسباران با اهدای لوح سپاس از اعمال قانون و تذکر به موقع برای رعایت موازین کنکوربه آن مسئول قدردانی و از اتفاق پیش آمده در جمع همکاران حوزه حراست، انتظامات و دست اندرکاران امر برگزاری آزمون در واحد اهر از نامبرده دلجویی کرد