دلفی:در ماجرای تحرکات دو شب اخیر می‌توان ردپای اوکراین را هم تصور کرد
دلفی:در ماجرای تحرکات دو شب اخیر می‌توان ردپای اوکراین را هم تصور کرد

دلفی، مدیرکل سابق اروپای وزارت خارجه:در ماجرای تحرکات دو شب اخیر می‌توان ردپای اوکراین را هم تصور کرد وضعیت کشور حساس است؛ نباید به سمت درگیری و تشنج بیشتری برویم پنجره مذاکرات همچنان به عنوان یک راه‌حل در دسترس است؛ می‌تواند نقطه اتکایی برای کشور جهت کم کردن فشار‌ها باشد مدیر کل پیشین اروپای وزارت […]

دلفی، مدیرکل سابق اروپای وزارت خارجه:در ماجرای تحرکات دو شب اخیر می‌توان ردپای اوکراین را هم تصور کرد وضعیت کشور حساس است؛ نباید به سمت درگیری و تشنج بیشتری برویم پنجره مذاکرات همچنان به عنوان یک راه‌حل در دسترس است؛ می‌تواند نقطه اتکایی برای کشور جهت کم کردن فشار‌ها باشد

مدیر کل پیشین اروپای وزارت امورخارجه درخصوص فرض دیگری که ممکن است به جز اسرائیل، در انفجار اصفهان نقش داشته باشد، می‌گوید: پس از حادثه اصفهان یک اظهار نظری از سوی یکی از مقامات رسمی اوکراین قریب به این مضمون شده بود که این اتفاقات نتیجه پهپاد‌هایی است که ایرانی‌ها به روس‌ها دادند و در جنگ اوکراین بکار گرفته شده است.

🔹 بر این اساس در ماجرای تحرکات یکی دو شب اخیر می‌توان ردپای اوکراین را هم تصور کرد. حال اینکه آن‌ها عمل کردند یا در جریان آن بودند یا نه، بحثی است که باید مشخص شود.

🔹ولی اینکه موضوع اسرائیلی‌ها و اوکراینی‌ها پس از حادثه اصفهان مطرح می‌شود، و امریکایی‌ها بلافاصله هر گونه نقش خود در این ماجرا‌ها را تکذیب می‌کنند، حاکی از این است که سمت و سوی این اتفاقات به عملکرد و سیاست خارجی و آنچه در بیرون از مرز‌های ما اتفاق می‌افتد، مربوط می‌شود.