دلنوشته رضا داوری اردکانی در سوگ امیرهوشنگ ابتهاج
دلنوشته رضا داوری اردکانی در سوگ امیرهوشنگ ابتهاج

دلنوشته رضا داوری اردکانی در سوگ امیرهوشنگ ابتهاج اگر شاعر نبود شاید مردم دورانهای ظلمت زمانه را تاب نمی‌آوردند/ امروز یکی از روزهای عزای زبان فارسی است 🔹رئیس فرهنگستان علوم نوشت: ابتهاج شاعر مردم بود. مقصود این نیست که او شعر سیاسی می گفت. شاعر می تواند به یک ایدئولوژی تعلق عادی و رسمی داشته […]

دلنوشته رضا داوری اردکانی در سوگ امیرهوشنگ ابتهاج

اگر شاعر نبود شاید مردم دورانهای ظلمت زمانه را تاب نمی‌آوردند/ امروز یکی از روزهای عزای زبان فارسی است

🔹رئیس فرهنگستان علوم نوشت: ابتهاج شاعر مردم بود. مقصود این نیست که او شعر سیاسی می گفت. شاعر می تواند به یک ایدئولوژی تعلق عادی و رسمی داشته باشد اما شعر، امری ورای ایدئولوژی است و از جای دیگر می آید.

🔹شعر شاعر زبان مردم است. وقتی شاعر می میرد، زبان عزادار می شود. پس امروز یکی از روزهای عزای زبان فارسی است.