دولت بریتانیا طرح بازگرداندن قایق‌های پناهجویان از کانال مانش را کنار گذاشت
دولت بریتانیا طرح بازگرداندن قایق‌های پناهجویان از کانال مانش را کنار گذاشت

دولت بریتانیا طرح بازگرداندن قایق‌های پناهجویان از کانال مانش را کنار گذاشت 🔹دولت بریتانیا طرح بازگرداندن کسانی را که سعی می‌کنند با قایق از کانال مانش وارد این کشور می‌شوند کنار گذاشت. قرار بود بازنگری این طرح هفته دیگر در دادگاه بررسی شود.🔹فعالان حقوق بشر می‌گویند این سیاست، که به گشت‌ مرزبانی بریتانیا اجازه می‌دهد […]

دولت بریتانیا طرح بازگرداندن قایق‌های پناهجویان از کانال مانش را کنار گذاشت

🔹دولت بریتانیا طرح بازگرداندن کسانی را که سعی می‌کنند با قایق از کانال مانش وارد این کشور می‌شوند کنار گذاشت. قرار بود بازنگری این طرح هفته دیگر در دادگاه بررسی شود.🔹فعالان حقوق بشر می‌گویند این سیاست، که به گشت‌ مرزبانی بریتانیا اجازه می‌دهد قایق‌ها را رهگیری کند و به فرانسه برگرداند، اقدامی غیرانسانی است و خطر مرگ سرنشینان را در پی دارد.🔹اتحادیه صنفی کارمندان دولت این تغییر نظر دولت را یک “عقب‌نشینی تحقیرآمیز” خوانده با اینحال وزارت کشور بریتانیا گفته است مدیرانش برای توقف عبور قایق‌ها “یکپارچه و هم‌نظر” هستند.