دولت تمایلی به کنار گذاشتن فاطمی‌امین ندارد؟
دولت تمایلی به کنار گذاشتن فاطمی‌امین ندارد؟

دولت تمایلی به کنار گذاشتن فاطمی‌امین ندارد؟ 🔹استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت انگار به یک موضوع اختلافی بین دولت و مجلس بدل شده یا خواهد شد. نشانه‌ها حداقل اینطور نشان می‌دهد. مصداق این مدعا شایعه تکذیب استعفای فاطمی‌امین است که تکذیب شد و ثابت کرد وزیر صمت مثل وزیر کار قصد همراهی ندارد و فشارهای […]

دولت تمایلی به کنار گذاشتن فاطمی‌امین ندارد؟

🔹استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت انگار به یک موضوع اختلافی بین دولت و مجلس بدل شده یا خواهد شد. نشانه‌ها حداقل اینطور نشان می‌دهد. مصداق این مدعا شایعه تکذیب استعفای فاطمی‌امین است که تکذیب شد و ثابت کرد وزیر صمت مثل وزیر کار قصد همراهی ندارد و فشارهای وارد شده از سوی مجلس تن نمی‌دهد.

🔹فقط این نیست و اینطور که به نظر می‌رسد، دولت نیز پشت این سرسختی فاطمی‌امین برای ادامه کار ایستاده است. شاهد هم رویکرد روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت است. این روزنامه در شماره سه‌شنبه اعلام وصول استیضاح را غیرقانونی اعلام کرده بود و در شماره چهارشنبه هم مدعی شد که این کار پشت پرده‌های سیاسی دارد!