دومین جلسه دادگاه میلاد حاتمی برگزار شد
دومین جلسه دادگاه میلاد حاتمی برگزار شد

🔻دومین جلسه دادگاه میلاد حاتمی برگزار شد 🔹دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم‌آبادی فراهانی و ۱۹ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

🔻دومین جلسه دادگاه میلاد حاتمی برگزار شد

🔹دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم‌آبادی فراهانی و ۱۹ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.