دومین خرید بارسلونا قطعی شد
دومین خرید بارسلونا قطعی شد

دومین خرید بارسلونا قطعی شد 🔹آبی اناری‌ها از جذب کریستنسن مدافع دانمارکی چلسی خبر دادند تا این بازیکن دومین خرید تابستانی تیم لقب بگیرد.

دومین خرید بارسلونا قطعی شد

🔹آبی اناری‌ها از جذب کریستنسن مدافع دانمارکی چلسی خبر دادند تا این بازیکن دومین خرید تابستانی تیم لقب بگیرد.