دیدار وزیر خارجه عراق و سفیر آمریکا درباره ایران
دیدار وزیر خارجه عراق و سفیر آمریکا درباره ایران

دیدار وزیر خارجه عراق و سفیر آمریکا درباره ایران 🔹فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز دوشنبه در دیدار متیو تولر، سفیر آمریکا در بغداد نتایج سفر خود به تهران را تشریح و درخصوص بخش مرتبط با نشست‌های وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران توضیحاتی ارائه کرد.

دیدار وزیر خارجه عراق و سفیر آمریکا درباره ایران

🔹فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز دوشنبه در دیدار متیو تولر، سفیر آمریکا در بغداد نتایج سفر خود به تهران را تشریح و درخصوص بخش مرتبط با نشست‌های وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران توضیحاتی ارائه کرد.