دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم
دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم

🎦💢دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم شریف استان (خدمت گیرندگان ) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. 🔻به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی،در دیدار مردمی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی که با […]

🎦💢دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم شریف استان (خدمت گیرندگان ) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

🔻به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی،در دیدار مردمی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی که با حضور معاون روابط کار،معاون اشتغال ومعاونت تعاون در حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد دکتر حسین فتحی از نزدیک با متقاضیان و مراجعین دیدار و در جریان درخواست ها و مشکلات آنان قرار گرفت

.در این دیدار حسین فتحی ضمن استماع درخواست ها و انتقادات و بررسی مشکلات خدمت گیرندگان دستورات لازم جهت بررسی سریع و رسیدگی قانون به مطالبات خدمت گیرندگان را صادر کرد.🔅(جهاد در عرصه خدمت)🔅