دیپلمات ارشد روس: چند اختلاف کم در وین باقی مانده است
دیپلمات ارشد روس: چند اختلاف کم در وین باقی مانده است

دیپلمات ارشد روس: چند اختلاف کم در وین باقی مانده است 🔹نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران گفت، همه مذاکره کنندگان فرصت دارند تا وظایف خود را با موفقیت انجام دهند. 🔹«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرت رفع تحریم‌ها در وین در توییتی در این زمینه نوشت، مطمئنا هیچ موضوع لاینحلی در دستور کار […]

دیپلمات ارشد روس: چند اختلاف کم در وین باقی مانده است

🔹نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران گفت، همه مذاکره کنندگان فرصت دارند تا وظایف خود را با موفقیت انجام دهند.

🔹«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرت رفع تحریم‌ها در وین در توییتی در این زمینه نوشت، مطمئنا هیچ موضوع لاینحلی در دستور کار قرار ندارد. علیرغم چند اختلاف باقی مانده، همه مذاکره کنندگان فرصت دارند تا وظایف خود را با موفقیت انجام دهند.