ذوالنوری، نماینده مجلس: شرم بر کشورهای اروپایی
ذوالنوری، نماینده مجلس: شرم بر کشورهای اروپایی

ذوالنوری، نماینده مجلس: شرم بر کشورهای اروپایی/ زن اروپایی پس از ازدواج نام مستقل از خودش ندارد مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز مجلس: قرون وسطی و دوران سیاه تاریخی وصف حال اروپایی‌ها است. تا چند دهه در کشورهای اروپایی پیش حتی زنان از پدران خود حق ارث نداشتند و مالکیت خصوصی از آنها سلب […]

ذوالنوری، نماینده مجلس: شرم بر کشورهای اروپایی/ زن اروپایی پس از ازدواج نام مستقل از خودش ندارد

مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی امروز مجلس: قرون وسطی و دوران سیاه تاریخی وصف حال اروپایی‌ها است. تا چند دهه در کشورهای اروپایی پیش حتی زنان از پدران خود حق ارث نداشتند و مالکیت خصوصی از آنها سلب شده بود و حق تصرف در اموال خودشان را نداشتند.

🔹در تعدادی از کشورهای اروپایی زنان در برخی موارد همراه همسرشان زنده زنده دفن می‌شدند و حتی اسم مستقل پس از ازدواج ندارند. یک زن اروپایی پس از ازدواج به اسم شوهر صدا زده می‌شود! نباید در امور حقوق بشر داخلی کشور ما دخالت کنند. شرم بر آنها. باید از مداخله در امور کشورمان عقب‌نشینی کنند.