رأی دادگاه کلن به نفع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران
رأی دادگاه کلن به نفع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران

رأی دادگاه کلن به نفع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران 🔹دادگاه کلن مجوز لازم برای انتقال پیکر امیرهوشنگ ابتهاج به ایران را صادر کرد. 🔹دکتر شهرام ایرانبومی، کارشناس حقوق بین‌الملل و آشنا به دادگاه مربوط به تعیین تکلیف درباره پیکر مرحوم هوشنگ ابتهاج دقایقی پیش به اعتمادآنلاین خبر داد دادگاه با پذیرش اسناد و […]

رأی دادگاه کلن به نفع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران

🔹دادگاه کلن مجوز لازم برای انتقال پیکر امیرهوشنگ ابتهاج به ایران را صادر کرد.

🔹دکتر شهرام ایرانبومی، کارشناس حقوق بین‌الملل و آشنا به دادگاه مربوط به تعیین تکلیف درباره پیکر مرحوم هوشنگ ابتهاج دقایقی پیش به اعتمادآنلاین خبر داد دادگاه با پذیرش اسناد و مدارک خانم یلدا ابتهاج و برادرانش، مجوز لازم برای انتقال پیکر شاعر و ترانه‌سرای معاصر مرحوم امیرهوشنگ ابتهاج به ایران را صادر کرده است.