رأی ویلموتس صادر شد/ محکومیت بیش از سه میلیون یورویی
رأی ویلموتس صادر شد/ محکومیت بیش از سه میلیون یورویی

رأی ویلموتس صادر شد/ محکومیت بیش از سه میلیون یورویی 🔹دادگاه CAS حکم شکایت مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی را صادر و ایران را به پرداخت مبلغ سه میلیون و ٣٢۵ هزار یورو محکوم کرد. به این مبلغ سالیانه ۵ درصد سود اضافه می‌شود. 🔹فدراسیون فوتبال درحالی محکوم به پرداخت این مبلغ شده […]

رأی ویلموتس صادر شد/ محکومیت بیش از سه میلیون یورویی

🔹دادگاه CAS حکم شکایت مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی را صادر و ایران را به پرداخت مبلغ سه میلیون و ٣٢۵ هزار یورو محکوم کرد. به این مبلغ سالیانه ۵ درصد سود اضافه می‌شود.

🔹فدراسیون فوتبال درحالی محکوم به پرداخت این مبلغ شده که ویلموتس در مدت زمان کوتاهی که سرمربی ایران بود عملکرد بسیار ضعیفی داشت.