رئیسی: باید با کار مضاعف، مردم را امیدوار کرد
رئیسی: باید با کار مضاعف، مردم را امیدوار کرد

🔻رئیسی: باید با کار مضاعف، مردم را امیدوار کرد رئیس جمهور: دشمن از کار و تلاش مستمر در جهت تحقق پیشرفت‌های کشور لطمه خورده و می‌خواهد در این مسیر اخلال و وقفه ایجاد کند و باید با کار مضاعف و گره‌گشایی از کار مردم، دشمن را مایوس و مردم را روز به روز امیدوارتر کرد.

🔻رئیسی: باید با کار مضاعف، مردم را امیدوار کرد

رئیس جمهور: دشمن از کار و تلاش مستمر در جهت تحقق پیشرفت‌های کشور لطمه خورده و می‌خواهد در این مسیر اخلال و وقفه ایجاد کند و باید با کار مضاعف و گره‌گشایی از کار مردم، دشمن را مایوس و مردم را روز به روز امیدوارتر کرد.