رئیسی: با رودربایستی نمی‌شود کشور را اداره کرد
رئیسی: با رودربایستی نمی‌شود کشور را اداره کرد

رئیسی: با رودربایستی نمی‌شود کشور را اداره کرد رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اداری:🔹نیازمند انقلاب در نظام اداری بر پایه عدالت هستیم، باید «انضباط مالی و اداری» در کشور جایگزین نظام «چانه زنی» و «قانون‌گرایی» جایگزین «توصیه و سفارش» شود.🔹با رودربایستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، سازمان اداری و استخدامی چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری […]

رئیسی: با رودربایستی نمی‌شود کشور را اداره کرد

رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اداری:🔹نیازمند انقلاب در نظام اداری بر پایه عدالت هستیم، باید «انضباط مالی و اداری» در کشور جایگزین نظام «چانه زنی» و «قانون‌گرایی» جایگزین «توصیه و سفارش» شود.🔹با رودربایستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، سازمان اداری و استخدامی چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری را با جدیت و بدون رودربایستی دنبال کند. 🔹وزارت ارتباطات زیرساخت نظارت مردم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.