رئیسی: دستور داده‌ام حادثه با دقت رسیدگی شود/ دختر شما همچون دختر خود من است
رئیسی: دستور داده‌ام حادثه با دقت رسیدگی شود/ دختر شما همچون دختر خود من است

رئیسی: دستور داده‌ام حادثه با دقت رسیدگی شود/ دختر شما همچون دختر خود من است رئیس‌جمهوری در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی:من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع شدم که بلافاصله به همکارانم دستور دادم تا بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و مطمئن باشید این […]

رئیسی: دستور داده‌ام حادثه با دقت رسیدگی شود/ دختر شما همچون دختر خود من است

رئیس‌جمهوری در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی:من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع شدم که بلافاصله به همکارانم دستور دادم تا بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و مطمئن باشید این موضوع را از دستگاه‌های مسئول مطالبه خواهم کرد تا ابعاد آن روشن شود.

🔹دختر شما همچون دختر خود من است و احساس من این است که این حادثه برای یکی از عزیزان خود من پیش آمده است. اینجانب را در مصیبت خود شریک، و همدرد غم و اندوهتان بدانید.