رئیسی صبح امروز به وزارت ورزش رفت
رئیسی صبح امروز به وزارت ورزش رفت

رئیسی صبح امروز به وزارت ورزش رفت رئیس جمهور صبح امروز در شانزدهمین مقصد از برنامه نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی، از بخش‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان بازدید کرد. به گزارش تایسیز نیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه ۲ بهمن ماه) در شانزدهمین مقصد از برنامه نظارت ستادی بر دستگاه‌های […]

رئیسی صبح امروز به وزارت ورزش رفت

رئیس جمهور صبح امروز در شانزدهمین مقصد از برنامه نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی، از بخش‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان بازدید کرد.

رئیسی صبح امروز به وزارت ورزش رفت

به گزارش تایسیز نیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه ۲ بهمن ماه) در شانزدهمین مقصد از برنامه نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان و استماع گزارش وزیر، معاونین و مدیران این وزارتخانه، در سخنانی نکات و رهنمودهایی در راستای تقویت فعالیت‌های این وزارتخانه مطرح‌کرد.