رئیسی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیسی قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش تایسیزنیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «شوراهای حل اختلاف» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ […]

رئیس جمهور قانون شوراهای حل اختلاف را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش تایسیزنیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «شوراهای حل اختلاف» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.