رئیسی: واردات باید مشروط به انتقال تکنولوژی شود
رئیسی: واردات باید مشروط به انتقال تکنولوژی شود

رئیسی: واردات باید مشروط به انتقال تکنولوژی شود رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی:🔹️جهاد دانشگاهی می‌تواند با برنامه‌ریزی درست زمینه را برای مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان به کشور فراهم کند. 🔹️تجاری‌سازی دستاوردهای علمی از مهم‌ترین مسئولیت‌های جهاد دانشگاهی است. 🔹️در توسعه صنایع، واردات باید مشروط به انتقال تکنولوژی […]

رئیسی: واردات باید مشروط به انتقال تکنولوژی شود

رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی:🔹️جهاد دانشگاهی می‌تواند با برنامه‌ریزی درست زمینه را برای مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان به کشور فراهم کند.

🔹️تجاری‌سازی دستاوردهای علمی از مهم‌ترین مسئولیت‌های جهاد دانشگاهی است.

🔹️در توسعه صنایع، واردات باید مشروط به انتقال تکنولوژی شود./باشگاه خبرنگاران