رئیسی و امیر قطر دیدار و گفتگو کردند
رئیسی و امیر قطر دیدار و گفتگو کردند

رئیسی و امیر قطر دیدار و گفتگو کردند 🔹رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر در حاشیه ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس «سیکا» با هم دیدار و گفتگو کردند.

رئیسی و امیر قطر دیدار و گفتگو کردند

🔹رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر در حاشیه ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس «سیکا» با هم دیدار و گفتگو کردند.