رئیس جبهه اصلاحات به دستگاه قضایی احضار شد
رئیس جبهه اصلاحات به دستگاه قضایی احضار شد

رئیس جبهه اصلاحات به دستگاه قضایی احضار شد همچنین ریحانه طباطبایی مدیر کانال امتداد(نزدیک به حزب اتحاد ملت) نیز  به دستگاه قضایی احضار شده است. در ماه‌های اخیر و بعد از حذف بهزاد نبوی و ریاست آذر منصوری بر این جبهه، مواضع جبهه اصلاحات به حزب اتحاد ملت که مواضعی فراتر از اصلاح طلبی دارد […]

رئیس جبهه اصلاحات به دستگاه قضایی احضار شد

همچنین ریحانه طباطبایی مدیر کانال امتداد(نزدیک به حزب اتحاد ملت) نیز  به دستگاه قضایی احضار شده است.

در ماه‌های اخیر و بعد از حذف بهزاد نبوی و ریاست آذر منصوری بر این جبهه، مواضع جبهه اصلاحات به حزب اتحاد ملت که مواضعی فراتر از اصلاح طلبی دارد نزدیک تر شده است و به نظر میرسد در آینده، اختلاف بین برخی اعضای جبهه، به دلیل گرایش رفتاری خانم منصوری به نگاه های حزب اتحاد ملت افزایش پیدا کند.

برخی از اصلاح طلبان معتقدند آذر منصوری با این نوع مدیریت، وزانت جبهه و جایگاه ریاست آن را از بین می برد و برای کلیت جبهه حاشیه ساز شده و این برای اعتبار جبهه که سعی می کند کل طیف های اصلاح طلبان را نمایندگی کند مناسب و مطلوب نیست.