رئیس سازمان پدافندغیرعامل: مدارس درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شده‌اند
رئیس سازمان پدافندغیرعامل: مدارس درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شده‌اند

رئیس سازمان پدافندغیرعامل: مدارس درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شده‌اند سردار جلالی نوشت: در کنار تلاش دشمن برای بر هم زدن امنیت مدارس امروز فضای عمومی و به ویژه مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی نیز شده‌اند. البته بدین معنا نیست که مسمومیت‌ها واقعی نیست. دانش آموزان علائمی مثل سرگیجه و سردرد […]

رئیس سازمان پدافندغیرعامل: مدارس درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شده‌اند

سردار جلالی نوشت: در کنار تلاش دشمن برای بر هم زدن امنیت مدارس امروز فضای عمومی و به ویژه مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی نیز شده‌اند. البته بدین معنا نیست که مسمومیت‌ها واقعی نیست.

دانش آموزان علائمی مثل سرگیجه و سردرد داشتند اما تیم‌های ما نتوانستند در آن مقطع سرنخ قابل تاییدی از عامل مسمومیت پیدا کنند و نمونه های به دست آمده قطعیت لازم را نداشت.

جریان معاند تلاش کرد با دامن زدن به هراس اجتماعی از طریق رسانه‌ و مشابه‌سازی مسمومیت‌ها از آب گل آلود ماهی بگیرد.