رئیس صداوسیما: سریال سلمان فارسی اثری تمدن ساز است
رئیس صداوسیما: سریال سلمان فارسی اثری تمدن ساز است

🔻رئیس صداوسیما: سریال سلمان فارسی اثری تمدن ساز است 🔹پیمان جبلی در پشت صحنه سریال «سلمان فارسی» با مهم خواندن جایگاه ساخت این سریال ابراز امیدواری کرد با حمایت مستمر و دنباله‌دار صداوسیما، این اثر داوود میرباقری به سرانجام خوبی برسد. 🔹رئیس صداوسیما، سریال سلمان فارسی را دارای ابعاد متنوع در حوزه های فرهنگ جهانی، […]

🔻رئیس صداوسیما: سریال سلمان فارسی اثری تمدن ساز است

🔹پیمان جبلی در پشت صحنه سریال «سلمان فارسی» با مهم خواندن جایگاه ساخت این سریال ابراز امیدواری کرد با حمایت مستمر و دنباله‌دار صداوسیما، این اثر داوود میرباقری به سرانجام خوبی برسد.

🔹رئیس صداوسیما، سریال سلمان فارسی را دارای ابعاد متنوع در حوزه های فرهنگ جهانی، تمدن ایرانی و ارتقای هنر ملی معرفی کرد.