رئیس صداوسیما: وظیفه ما فقط مدیریت خط قرمزی نمایش خانگی نیست
رئیس صداوسیما: وظیفه ما فقط مدیریت خط قرمزی نمایش خانگی نیست

رئیس صداوسیما: وظیفه ما فقط مدیریت خط قرمزی نمایش خانگی نیست جبلی:🔹باید به حوزه نمایشی بیشتر از اینکه در دوره‌های قبل بوده، توجه شود 🔹روال تولید کمافی‌السابق ادامه دارد. بررسی طرح‌ها، فیلمنامه‌ها و طرح‌های نمایشی که ارائه می‌شود براساس نیازهای سازمان صداوسیما و نیازهایی که صورت می‌گیرد، ادامه دارد. 🔹باید به تعهدات آنتن توجه کنیم […]

رئیس صداوسیما: وظیفه ما فقط مدیریت خط قرمزی نمایش خانگی نیست

جبلی:🔹باید به حوزه نمایشی بیشتر از اینکه در دوره‌های قبل بوده، توجه شود

🔹روال تولید کمافی‌السابق ادامه دارد. بررسی طرح‌ها، فیلمنامه‌ها و طرح‌های نمایشی که ارائه می‌شود براساس نیازهای سازمان صداوسیما و نیازهایی که صورت می‌گیرد، ادامه دارد.

🔹باید به تعهدات آنتن توجه کنیم که دچار کمبود محتوا روی آنتن نشویم.