رئیس غول نفتی روسیه در اثر سقوط از پنجره اتاق بیمارستان جان باخت
رئیس غول نفتی روسیه در اثر سقوط از پنجره اتاق بیمارستان جان باخت

رئیس غول نفتی روسیه در اثر سقوط از پنجره اتاق بیمارستان جان باخت 🔹راویل مگانوف،‌ رئیس لوک اویل،‌ غول نفتی روسیه در اثر «سقوط از پنجره اتاقی» در یک بیمارستان در مسکو جان باخت. 🔹خبرگزاری روسی تاس گفته او دست به «خودکشی» زده است. 🔹طی ماه‌های اخیر چندین تن از الیگارش های فعال در زمینه […]

رئیس غول نفتی روسیه در اثر سقوط از پنجره اتاق بیمارستان جان باخت

🔹راویل مگانوف،‌ رئیس لوک اویل،‌ غول نفتی روسیه در اثر «سقوط از پنجره اتاقی» در یک بیمارستان در مسکو جان باخت.

🔹خبرگزاری روسی تاس گفته او دست به «خودکشی» زده است.

🔹طی ماه‌های اخیر چندین تن از الیگارش های فعال در زمینه انرژی در روسیه در شرایطی غیرعای جان خود را از دست دادند.